Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20200916.2