Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20190321.2