Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20171213.2