Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20200901.4