Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20210709.2