Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20210224.1