Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20190416.4