Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20190813.1