Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20181010.3