Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20190529.2