Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20210505.4