Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20210121.2