Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20191029.4