Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20200123.4