Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20181023.1