Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20180719.1