Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20170816.3