Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20170221.3