Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20170314.1