Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20210326.2