Prijava s prenosnim čitalnikom

verzija 2.20220516.2