Izjava o zasebnosti

IZJAVA O ZASEBNOSTI

V Intesa Sanpaolo Bank (v nadaljevanju: Banka) si prizadevamo, da bi zaščitili vašo zasebnost, zagotovili varnost ter vam hkrati ponudili programsko opremo, ki zagotavlja učinkovito delovanje, zmogljivost in priročnost, ki jo želite pri uporabi vaših mobilnih naprav in storitev.

Ta izjava o zasebnosti opisuje, kako aplikacija Mobilna Banka IN zbira podatke o vaši mobilni napravi in za kakšne namene so ti podatki uporabljeni, da bi v čim večji meri zagotovili zgornje cilje.

Zbiranje standardnih podatkov o vaši mobilni napravi

Kadar registrirate Mobilno Banko IN na vašo mobilno napravo, ali jo uporabljate, so Banki (njenemu spletnemu mestu) poslani standardni podatki o vaši mobilni napravi.

Med standardne podatke o mobilni napravi sodijo:

  • IP naslov,
  • različica operacijskega sistema,
  • različica brskalnika,
  • unikaten ID in kriptografske podatke, ki jih Banka določi za vašo napravo.
V nekaterih primerih lahko standardni podatki vključujejo tudi:
  • ID strojne opreme in
  • ime naprave.

Nameni obdelave

Standardne podatke o vaši mobilni napravi Banka obdeluje za naslednje namene:

  • vašo avtentikacijo,
  • podporo vam kot uporabniku Mobilne Banke IN,
  • preprečevanje zlorab,
  • če so skladno z veljavnimi predpisi in pravili banke podani potrebni pogoji, tudi za neposredno trženje.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Standardne podatke o vaši mobilni napravi Banka obdeluje na temelju pogodbe (vašega pristopa k Splošnim pogojem poslovanja v Banki IN). Obdeluje jih tudi na temelju legitimnega interesa varovanja pred zlorabami.

Posredovanje podatkov drugim

Standardne podatke o vaši mobilni napravi obdelujejo samo pooblaščeni delavci Banke. Tretjim osebam jih Banka ne posreduje, razen če je za to podana izrecna zakonska podlaga (npr. zahtevki policije ali sodišča na podlagi zakona).

Shranjevanje podatkov

Standardne podatke o vaši mobilni napravi Banka hrani ves čas trajanja uporabe Mobilne Banke IN in še pet let po prenehanju uporabe.

Informacije o vaših pravicah iz naslova zasebnosti in možnostih njihovega uveljavljanja

Standardne podatke o vaši mobilni napravi Banka obravnava kot vaše osebne podatke.

Glede na to imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico njihovega popravka ali izbrisa, pravico do omejitve njihove obdelave, kot tudi pravico do njihove prenosljivosti.

Če menite, da Banka krši pravila Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679), lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije ali pristojnem organu iz druge države članice EU (zlasti države članice, v kateri prebivate ali delate).

Vsebina pravic posameznikov, način njihovega izvrševanja, podatki o pooblaščencu Banke za varstvo osebnih podatkov in druge koristne splošne informacije o ravnanju Banke z osebnimi podatki posameznikov so podani v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov v Banki, ki so na spletni strani Banke https://www.intesasanpaolobank.si/O_nas/Varstvo_osebnih_podatkov.

Če imate vprašanja o zagotavljanju vaše zasebnosti in varnosti, nas lahko kontaktirate tudi na: bankain@intesasanpaolobank.si