Pomoč

Pomoč pri prijavi

Vpišite uporabniško ime

  • Če ste v vaši Banki IN že izbrali svoje uporabniško ime po želji, ga sedaj vnesite natančno takega, kot ste ga izbrali;
  • če uporabniškega imena sami niste nastavljali, uporabite številko vašega transakcijskega računa brez začetnih ničel, kot je prikazano na spodnji sliki.
Maestro kartica

Primer:
za primer računa SI56 1010 0000 0123 456 v polje uporabniško ime vnesite 123456.